• info@marnet.mk
  • +389 2 3256561
  • СЛЕДЕТЕ НÉ
Домен: andros.com.mk
Регистрант: MARCOM-R2298
Административен контакт: MARCOM-C1611
Сет на именски опслужувачи: MARCOM-NS25435437
Регистрар: MARCOM-REG
Дата на регистрација: 12.02.2010 13:00:00
Промени: 21.02.2020 12:59:49
Валиден до: 12.02.2021
  
Регистрант: MARCOM-R2298
Организација: Трговско заштитно друштво за производство, трговија, услуги, угостителска дејност, транспорт и сообраќај АНДРОС ФАРМ Охрид ДОО
Име: АНДРОС ФАРМ Охрид ДОО
Адреса: ул. 15-ти Корпус б.б, Охрид, 6000, MK
Телефон: +389.75426224
Факс: +389.46261965
e-mail: andros@andros.com.mk
Регистрар: MARCOM-REG
Креиран на: 19.02.2015 17:44:30
Промени: 19.02.2015 19:18:57
  
Контакт: MARCOM-C1611
Име: Николина Андреска
Адреса: MK
Телефон: +389.75426224
Факс: +389.46261965
e-mail: andros@andros.com.mk
Регистрар: MARCOM-REG
Креиран на: 19.02.2015 17:43:16
Промени: 19.02.2015 19:18:57
  
Сет на именски опслужувачи: MARCOM-NS25435437
Именски опслужувач: ns12.wixdns.net
Именски опслужувач: ns13.wixdns.net
Технички контакт: MARCOM-C1611
Регистрар: MARCOM-REG
Креиран на: 19.02.2015 17:43:17
Промени: 21.02.2020 12:59:48