• info@marnet.mk
  • +389 2 3256561
  • СЛЕДЕТЕ НÉ
Домен: izlezi.mk
Регистрант: MARNET-R05751
Административен контакт: MARNET-C18332
Сет на именски опслужувачи: MARNET-NS14681
Регистрар: MARNET-REG
Дата на регистрација: 29.08.2018 13:14:45
Промени: 15.03.2023 22:25:07
Валиден до: 29.08.2024
  
Регистрант: MARNET-R05751
Организација: ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, Скопје
Име: ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Адреса: бул. Илинден бр. 2, Скопје, 1000, MK, MK
Телефон: +389.23118022
e-mail: kontakt@gs.gov.mk
Регистрар: MARNET-REG
Креиран на: 01.01.2013 03:23:52
Промени: 15.03.2023 22:18:14
  
Контакт: MARNET-C18332
Име: Илија Жупаноски
Адреса: MK
Телефон: +389.70389067
e-mail: ilija.zhupanoski@vlada.gov.mk
Регистрар: MARNET-REG
Креиран на: 29.08.2018 13:10:40
  
Сет на именски опслужувачи: MARNET-NS14681
Именски опслужувач: ns.mt.net.mk
Именски опслужувач: ns2.mt.net.mk
Технички контакт: MARNET-C18333
Регистрар: MARNET-REG
Креиран на: 29.08.2018 13:12:36
  
Контакт: MARNET-C18333
Име: Демијан Хаџи Ангелковски
Адреса: MK
Телефон: +389.70391236
e-mail: demijan.h.angelkovski@vlada.gov.mk
Регистрар: MARNET-REG
Креиран на: 29.08.2018 13:12:12