• info@marnet.mk
  • +389 2 3256561
  • СЛЕДЕТЕ НÉ
Домен: papa.mk
Регистрант: MARNET-R14967
Административен контакт: MARNET-C18381
Сет на именски опслужувачи: MARNET-NS14742
Регистрар: MARNET-REG
Статус: Доменот е избришан од зоната.
Статус: Доменот не е повеќе валиден. Истиот е влезен во заштитен период.
Дата на регистрација: 12.03.2019 09:59:49
Валиден до: 12.03.2022
  
Регистрант: MARNET-R14967
Организација: ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Име: ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДА
Адреса: БУЛЕВАР ИЛИНДЕН Бр.2, Скопје, 1000, МК, MK
Телефон: +389.3118022
e-mail: kiril.samardzioski@gs.gov.mk
Регистрар: MARNET-REG
Креиран на: 25.11.2014 13:19:01
Промени: 12.03.2019 10:02:25
  
Контакт: MARNET-C18381
Име: Сектор за односи за јавност
Адреса: MK
Телефон: +389.70391236
e-mail: social@vlada.gov.mk
Регистрар: MARNET-REG
Креиран на: 12.03.2019 09:55:06
  
Сет на именски опслужувачи: MARNET-NS14742
Именски опслужувач: leo.vlada.mk
Именски опслужувач: ns2.mt.net.mk
Технички контакт: MARNET-C18382
Регистрар: MARNET-REG
Креиран на: 12.03.2019 09:59:30
  
Контакт: MARNET-C18382
Име: Сектор за информатичка технологија
Адреса: MK
Телефон: +389.3118022
e-mail: sit_help@gs.gov.mk
Регистрар: MARNET-REG
Креиран на: 12.03.2019 09:57:10